12/05/2023 - 38 Lượt xem
Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Theo đó, Nghị định có một số điểm mới nổi bật như sau:
12/05/2023 - 37 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
11/05/2023 - 36 Lượt xem
Ngày 11/4/2023, Bộ Công an ban hành Công văn số 1101/BCA-QLHC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.
09/05/2023 - 23 Lượt xem
Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...
09/05/2023 - 27 Lượt xem
Ngày 08/5/2023, UBND thành phố Vinh ban hành Công văn số 2269/UBND-TP hướng dẫn sử dụng Giấy khai sinh để ghi các thông tin của cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và các giấy tờ khác
05/05/2023 - 32 Lượt xem
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có một số điểm mới nổi bật như: Bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, mở rộng thêm đối tượng là công dân và...
03/05/2023 - 54 Lượt xem
Khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, lao động nam được nhận mức lương hưu bằng 45% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, lao động nữ nhận 55%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm...
26/04/2023 - 41 Lượt xem
Xâm hại trẻ em được pháp luật quy định thế nào? Những hành vi nào được xem dâm ô trẻ em? Tội dâm ô trẻ em bị xử lý thế nào?
25/04/2023 - 44 Lượt xem
Trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu cần được bảo vệ. Do đó, các hành vi xâm phạm tình dục trẻ em đã được quy định trong Bộ luật Hình sự với mức truy cứu cao nhất lên đến tử hình. Sau đây...
17/04/2023 - 28 Lượt xem
Nghệ An sẽ chọn 2 đơn vị cấp huyện và 6 đơn vị cấp phường để triển khai xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết