24/03/2023 - 105 Lượt xem
Thành lập 04 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.
14/02/2023 - 99 Lượt xem
Dự án Khu đô thị mới Vinh Tân tại phường Vinh Tân đã đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Điều đáng nói là một số tuyến đường trong khu đô thị đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
12/02/2023 - 168 Lượt xem
Mới đây, tại Quyết định số 283/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện...
10/02/2023 - 85 Lượt xem
Dự án đường Lê Mao kéo dài có điểm đầu từ điểm giao cắt với đường Trần Phú kéo dài đến sông Vinh được thi công từ năm 2008 nhưng sau khi hoàn thành 1- 2 km thì dừng lại. Từ đó đến nay, 28 hộ dân ở...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết