THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 về thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 09/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính...
Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Nghệ An 08/05/2024 V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ...
Kế hoạch số 234-KH/Th.U ngày 05/4/2024 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 05/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác...
Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND thành phố Vinh 29/03/2024 Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 6 giảm nghèo về thông tin trên địa bàn thành phố Vinh năm...
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19/02/2024 19/02/2024 Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024 - 2025
Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/12/2023 Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ TTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ...
Thông tư số 17/2023/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2023 Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc...
Quyết định số 4086/QĐ-UBND v/v Ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An 23/12/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An 26/09/2023 Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
Số 494/TB-UBND ngày 4/8/2023 v/v nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 04/08/2023 Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023