THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 494/TB-UBND ngày 4/8/2023 v/v nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 04/08/2023 Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023
Công văn số 700/BC-PGDĐT v/v thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill 31/07/2023 Thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill, thành phố Vinh
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023 25/07/2023 Thông báo số 450/TB-UBND ngày 25/7/2023 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023
Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 v/v công khai Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố Vinh 20/07/2023 V/v Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết...
Công văn số 673/TNMT ngày 17/7/2023 công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy SX bê tông đúc sẵn 17/07/2023 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và...
Số 668/TB-PTQĐ ngày 26/6/2023 v/v tổ chức lựa chọn đấu giá 26/06/2023 V/v tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản (QSD 69 lô đất ở tại KQH thuộc xóm Kim Trung, xã Nghi Ân)
242/TB-UBND - Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023 04/05/2023 Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
Số 242/TB-UBND - Bản thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất TP Vinh năm 2023 04/05/2023 Báo cáo tổng hợp thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 26/4/2023 về thu thập, cập nhật thông tin người lao động 27/04/2023 Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành...
Số 242/TB-UBND công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023 24/04/2023 Công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023