10/05/2023 - 988 Lượt xem
Từ ngày 9 - 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 23 cho ý kiến và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc...
24/03/2023 - 51 Lượt xem
Thành lập 04 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.
12/02/2023 - 40 Lượt xem
Theo quy hoạch mới, đến năm 2050, cả nước hình thành 33 sân bay.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết