12/02/2023 - 40 Lượt xem
Theo quy hoạch mới, đến năm 2050, cả nước hình thành 33 sân bay.
12/02/2023 - 55 Lượt xem
Mới đây, tại Quyết định số 283/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện...
07/02/2023 - 22 Lượt xem
Sông Vinh là con sông không lớn, chảy qua địa bàn thành phố Vinh, nhưng có vai trò rất quan trọng của thành phố Vinh cả trong lịch sử lẫn hiện tại.
30/11/2022 - 10 Lượt xem
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết