Thông tin người phát ngôn

content:

Thông tin người phát ngôn thành phố Vinh

I. Cấp Thành phố

1. Người phát ngôn của UBND thành phố Vinh

- Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

- Số điện thoại: 0936.188.513

- Email: tuttc@vinh.nghean.gov.vn

2. Liên hệ công tác và đặt lịch làm việc:

- Văn phòng HĐND-UBND Thành phố

- Chánh Văn phòng: Võ Khắc Hùng

- Số điện thoại: 0912 221 182

- Email: hungvk@vinh.nghean.gov.vn

3. Cơ quan thường trực tham mưu quản lý nhà nước

- Phòng Văn hóa - Thông tin

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Trung

- Số điện thoại: 0916.023.678

- Email: trungnh@vinh.nghean.gov.vn

II. Danh sách người phát ngôn cấp phường, xã

1. Phường Bến Thủy

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Huân
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 098 2883737

- Email: benthuy@vinh.nghean.gov.vn

2. Phường Hồng Sơn

- Họ và tên: Từ Trọng Hải
- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường
- Số điện thoại: 0912060576
- Email: tronghai1970@gmail.com

3. Phường Vinh Tân

- Họ và tên: Nguyễn Đình Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0902269689
- Email: dinhthanh@vinh.nghean.gov.vn

4. Phường Lê Lợi

- Họ và tên: Lê Văn Long
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0917113772
- Email: levanlong7379@gmail.com

5. Xã Nghi Ân

- Họ và tên: Chu Văn Mai
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0913028699
- Email: chuvanmai1210@gmail.com

6. Phường Cửa Nam

- Họ và tên: Đặng Hiếu Lam
- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0973.086.789
 Email: tpv.cnam.lamđh@vinh.nghean.gov.vn

7. Phường Quán Bàu

- Họ và tên: Trần Hoàng Tuấn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0916945458

- Email: quanbau@vinh.nghean.gov.vn

8. Phường Hưng Binh

- Họ và tên: Nguyễn Tam Kỳ
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0983883299
- Email: kynt@vinh.nghean.gov.vn

9. Xã Hưng Chính

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0983294889
- Email: hongquanghc@gmai.com

10. Xã Nghi Đức

- Họ và tên: Phạm Thanh Hải
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912883049

- Email: nghiduc@vinh.nghean.gov.vn

11. Phường Đội Cung

- Họ và tên: Trần Hoàng Song
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912.627755

- Email: doicung@vinh.nghean.gov.vn

12. Phường Quang Trung

- Họ và tên: Đinh Xuân Trường
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0903299255
- Email: xuantruong.dinh70@gmail.com

13. Phường Hưng Dũng

- Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Khánh 
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại:  098 656 5757
- Email: khanhnn@vinh.nghean.gov.vn

14. Xã Hưng Đông

- Họ và tên: Trần Anh Tấn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0945912424
- Email: tpv.hdo.tanta@vinh.nghean.gov.vn

15. Xã Nghi Kim

- Họ và tên: Nguyễn Văn Khiêm
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0972322169
- Email: khiemnv@vinh.nghean.gov.vn

16. Phường Đông Vĩnh

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Toàn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0904.033.668
- Email: Toanxuan09@gmail.com

17. Phường Trung Đô

- Họ và tên: Bùi Việt Hùng
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Số điện thoại: 0904746966
- Email: buihungcsll@gmail.com

18. Phường Hưng Phúc

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Trường
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0902223522
- Email:  quoctruongnd2008@gmail.com

19. Xã Hưng Hòa

- Họ và tên: Trần Trung Quân
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0855919393
- Email: hunghoa@vinh.nghean.gov

20. Xã Nghi Liên

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đức
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Nghi Liên
- Số điện thoại: 0934561777
- Email: tpv.nlien.ducnn@vinh.nghean.gov.vn

21. Phường Hà Huy Tập

- Họ và tên: Thái Văn Hùng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0913020959
- Email: hungtv@vinh.nghean.gov.vn

22. Phường Trường Thi

- Họ và tên: Hồ Sỹ Dũng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912318762
- Email: thiennt@vinh.nghean.gov.vn

23. Phường Lê Mao

- Họ và tên: Trần Cao Cường

- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0989728916
- Email: ubndphuonglemao@gmail.com

24. Xã Hưng Lộc

- Họ và tên: Phan Văn Sơn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0912221132
- Email: sonpv@vinh.nghean.gov.vn

25. Xã Nghi Phú

- Họ và tên: Phạm Anh Hùng
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Nghi Phú
- Số điện thoại: 0916032357
- Email: hungthuong7@gmail.com

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết