Thông tin người phát ngôn

content:

Thông tin người phát ngôn thành phố Vinh

1. Người phát ngôn

- Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

- Số điện thoại: 0936.188.513

- Email: tuttc@vinh.nghean.gov.vn

2. Liên hệ công tác và đặt lịch làm việc:

- Văn phòng HĐND-UBND Thành phố

- Chánh Văn phòng: Võ Khắc Hùng

- Số điện thoại: 0912 221 182

- Email: hungvk@vinh.nghean.gov.vn

3. Cơ quan thường trực

- Phòng Văn hóa - Thông tin

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Trung

- Số điện thoại: 0916.023.678

- Email: trungnh@vinh.nghean.gov.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết