27/03/2024 - 176 Lượt xem
Đối với các địa phương cấp huyện, xếp đầu theo thứ tự là TP Vinh, Diễn Châu, Nghi Lộc; nằm trong tốp cuối là Tương Dương, Kỳ Sơn và thị xã Cửa Lò. 
01/03/2023 - 355 Lượt xem
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân; siết chặt quản lý trong việc tiếp nhận tiền công đức; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại… là những chính sách...
27/02/2023 - 319 Lượt xem
Các đơn vị có chức năng đấu giá đất trên địa bàn thành phố đang thông báo đấu giá đất 3 vị trí trên địa bàn thành phố Vinh. Tổng số lô đất: 70 lô.
14/02/2023 - 113 Lượt xem
​​​​​​Trong thời gian qua, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố Vinh. Vì vậy, trong năm 2023, thành phố Vinh tiếp tục triển khai...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết