Nghệ An công bố chỉ số CCHC năm 2023

Đối với các địa phương cấp huyện, xếp đầu theo thứ tự là TP Vinh, Diễn Châu, Nghi Lộc; nằm trong tốp cuối là Tương Dương, Kỳ Sơn và thị xã Cửa Lò.
content:

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo quyết định của UBND tỉnh công bố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 được Sở Nội vụ trình bày, đối với các sở, ngành cấp tỉnh, nằm trong tốp đầu theo thứ tự là Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; ở tốp cuối lần lượt là Sở Xây dựng, Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường. 

10 sở, ban, ngành có kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 cao nhất.
10 sở, ban, ngành có kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 cao nhất.

Đối với các địa phương cấp huyện, xếp đầu theo thứ tự là TP Vinh, Diễn Châu, Nghi Lộc; nằm trong tốp cuối là Tương Dương, Kỳ Sơn và thị xã Cửa Lò. 

10 địa phương có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cao nhất.
10 địa phương có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cao nhất.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 48 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 49 tiêu chí, 94 tiêu chí thành phần. 

 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính được chấm trên thang điểm 100, trong đó, điểm do Hội đồng thẩm định của tỉnh trên cơ sở các sở, ngành, địa phương tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm là 69,5/100 điểm; thông qua điều tra xã hội học là 30,5/100 điểm trên 6 lĩnh vực.

Kết quả CCHC năm 2023 là cơ sở để các sở, ngành, địa phương nhìn nhận, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó điều chỉnh mục tiêu, nội dung, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính hàng năm.

Thái Dương - Trường Ca-Truyenhinhnghean.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết