13/06/2024 - 74 Lượt xem
Từ 1-7, cùng một lúc người dân có thể thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công và không cần phải nộp bản giấy.
27/03/2024 - 229 Lượt xem
Đối với các địa phương cấp huyện, xếp đầu theo thứ tự là TP Vinh, Diễn Châu, Nghi Lộc; nằm trong tốp cuối là Tương Dương, Kỳ Sơn và thị xã Cửa Lò. 
01/03/2023 - 381 Lượt xem
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân; siết chặt quản lý trong việc tiếp nhận tiền công đức; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại… là những chính sách...
27/02/2023 - 356 Lượt xem
Các đơn vị có chức năng đấu giá đất trên địa bàn thành phố đang thông báo đấu giá đất 3 vị trí trên địa bàn thành phố Vinh. Tổng số lô đất: 70 lô.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết