Thông báo

17/05/2023 - 172 Lượt xem
Nội dung này, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:
01/03/2023 - 192 Lượt xem
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân; siết chặt quản lý trong việc tiếp nhận tiền công đức; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại… là những chính sách...
27/02/2023 - 182 Lượt xem
Các đơn vị có chức năng đấu giá đất trên địa bàn thành phố đang thông báo đấu giá đất 3 vị trí trên địa bàn thành phố Vinh. Tổng số lô đất: 70 lô.
14/02/2023 - 136 Lượt xem
Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử.
13/02/2023 - 149 Lượt xem
Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm...
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 154
Tổng: 282664