01/12/2023 - 49 Lượt xem
Theo thông tư mới nhất của Bộ Công an, từ 1-1-2024, thời hạn của giấy xác nhận cư trú được tăng lên 1 năm và người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID.
01/11/2023 - 80 Lượt xem
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013.
01/11/2023 - 28 Lượt xem
Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023; đồng thời thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong...
29/10/2023 - 50 Lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số...
23/10/2023 - 13 Lượt xem
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư quy...
06/10/2023 - 31 Lượt xem
Sau đây là mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
06/10/2023 - 29 Lượt xem
Cháy, nổ thường đến bất ngờ và để lại hậu quả nặng nề, khó khắc phục. Để giảm nguy cơ phát sinh cháy, công tác phòng ngừa được coi là yếu tố then chốt
29/09/2023 - 25 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 10/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
28/09/2023 - 25 Lượt xem
Ngày 18/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp...
26/09/2023 - 82 Lượt xem
Đại diện Cục CSGT cho biết, giấy phép lái xe được cấp trước tháng 7/2012 là dạng giấy bìa, còn sau thời điểm này là dạng PET. Giấy phép dạng PET được cập nhật trong hệ thống của Cục Đường bộ, là dữ...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết