11/03/2024 - 289 Lượt xem
Bộ Y tế đề xuất 6 loại bệnh được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm; người mắc một số bệnh hiếm, hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật... nhận 100% chi phí theo mức hưởng quy...
09/03/2024 - 336 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 295-KH/BTGTW, ngày 28/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; thực hiện Hướng...
09/03/2024 - 279 Lượt xem
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
26/02/2024 - 260 Lượt xem
* Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập,...
26/02/2024 - 191 Lượt xem
Ngày 09/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy lý lịch tư...
24/02/2024 - 212 Lượt xem
Lý lịch tư pháp là gì?
24/02/2024 - 330 Lượt xem
Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều...
15/02/2024 - 158 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày...
04/01/2024 - 130 Lượt xem
Người lao động có thể nghỉ việc, lấy trợ cấp thất nghiệp trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng để hưởng trọn quyền lợi từ Bảo hiểm xã hội (BHXH).
04/01/2024 - 216 Lượt xem
Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người quảng cáo được đề nghị không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các website vi phạm, nằm trong Black List của Bộ TT&TT.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết