01/09/2023 - 71 Lượt xem
Nguyên tắc xếp loại cán bộ, điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, nâng mức trợ cấp ưu đãi người có công... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 9.
28/08/2023 - 120 Lượt xem
Trong thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam không ngừng gia tăng và phức tạp cả về số vụ lẫn thiệt hại. Kẻ gian lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện...
13/07/2023 - 44 Lượt xem
Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
13/07/2023 - 20 Lượt xem
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự...
13/07/2023 - 25 Lượt xem
Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Tại Nghị định mới này đã có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây.
13/07/2023 - 23 Lượt xem
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường...
12/07/2023 - 30 Lượt xem
Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
12/07/2023 - 19 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 7/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
12/07/2023 - 26 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Vinh về việc tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi thành phố Vinh năm 2023 và Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND thành...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết