06/02/2023 - 16 Lượt xem
Hai cựu Bộ trưởng bị khởi tố hay việc trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc tác động để Công ty Việt Á được cấp sổ đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái luật là những tình tiết bất ngờ khi đại...
02/02/2023 - 35 Lượt xem
Từ khi ra mắt vào tháng 11/2022, ChatGPT đã tạo nên cơn bão trên toàn cầu bởi những gì chatbot AI này có thể làm được.
23/12/2022 - 5 Lượt xem
Căn cứ: Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021); Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày...
22/12/2022 - 7 Lượt xem
Sau ngày 31/12/2022, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020 (được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020; có hiệu lực thi...
22/12/2022 - 4 Lượt xem
Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023
22/12/2022 - 7 Lượt xem
Luật Điện ảnh năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023
22/12/2022 - 4 Lượt xem
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
22/12/2022 - 2 Lượt xem
Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024
21/12/2022 - 7 Lượt xem
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
20/12/2022 - 6 Lượt xem
Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết