Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nhóm văn bản Tài liệu đính kèm
1 Quyết định QĐ số 3008/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 24_qd_giao_dat_co_thu_tienong_20230821021740598_Signed_1692755682806.pdf
2 Quyết định QĐ số 3003/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 19_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821020203025_Signed_1692755599066.pdf
3 Quyết định QĐ số 3010/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh (HƯng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 25_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022204980_Signed_1692755287471.pdf
4 Quyết định Quyết định số 3012/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 21_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022652801_Signed_1692755103841.pdf
5 Quyết định Quyết định số 3002/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
6 Quyết định Quyết định số 3001/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 17_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821015607733_Signed_1692754895222.pdf
7 Quyết định Quyết định số 3014/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 29_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821023012697_Signed_1692754699143.pdf
8 Quyết định Quyết định số 3013/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 27_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022838522_Signed_1692754592964.pdf
9 Quyết định Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2) Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2)
18/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_thu_hoi_dat__dot_2du_thao_220230818095317751_Signed_1692581561116.pdf
10 Quyết định Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của người tự nguyện trả lại đất Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quốc Bảo, bà Bùi Thị Quỳnh Chi, Bà Bùi Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Phương Lan - phường Hà Huy Tập tự nguyện trả lại đất quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_nguyen_quoc_bao_20230727110720230728023538553_Signed_1692262525725.pdf
11 Thông báo Số 494/TB-UBND ngày 4/8/2023 v/v nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023
04/08/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng Thông báo nội dung ôn tập_1691123988578.pdf
12 Quyết định Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 Thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư để đấu giá khối 2, phường Bến Thủy Thu hồi đất tại phường Hưng Dũng để thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư để đấu giá khối 2, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ( đợt 2 - đất nông nghiệp của 19 hộ đoạn qua phường Hưng Dũng)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_thu_hoi_dat_qhcl_khoi_2phuo20230728043728778_Signed_1690875784436.pdf
13 Công văn Công văn số 700/BC-PGDĐT v/v thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill Thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill, thành phố Vinh
31/07/2023
Công văn Phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố Nhóm văn bản chức năng thong_tin_phan_hoi_phan_anh_cu20230801091344018_Signed_1690860948872.pdf
14 Quyết định Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt đợt 31 Quyết định v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 31 - Bà Hồ Thị Bích Tý)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_ba_ty_20220230728071838793_Signed_1690790326942.pdf
15 Quyết định Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 V/v thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc V/v thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Đợt 1 - 7 thửa đất/05 hộ gia đình tại xã Hưng Lộc)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_quyet_dinh_thu_hoi_dat_2023020230728072624964_Signed_1690790128541.pdf
16 Thông báo Lịch công tác tháng 9/2022 Thông báo Lịch công tác tháng 9/2022
01/09/2022
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng lich_thang_9_2022083104231598020220831042559650_Signed_1690344113900.pdf
17 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
21/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng tkkh_1690337192902.pdf
18 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
24/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng tu phap_1690337057145.pdf
19 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
24/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_cong_khai_danh_muc_tthc_lin20230724034430134_Signed_1690336913015.pdf
20 Quyết định Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
21/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_cong_khai_danh_muc_tthc_lin20230721081930659_Signed_1690336818624.pdf