Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nhóm văn bản Tài liệu đính kèm
1 Quyết định Quyết định số 3355/QĐ-UBND v/v thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Lan, phường Đông Vĩnh Thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Vũ Thị Lan, phường Đông Vĩnh
18/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng form_qd_thu_hoi_dat2023091808520230918091832787_Signed_1695373566579.pdf
2 Quyết định Quyết định số 3406/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 35_qd_giao_dat_tdc_ba_dau_thi_20230922090224844_Signed_1695371712171.pdf
3 Quyết định Quyết định số 3405/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 36_qd_giao_dat_co_thu_tien_ba_20230922085959402_Signed_1695371620602.pdf
4 Quyết định QĐ số 3288/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5) Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5)
13/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
5 Quyết định QĐ số 3300/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam (HTX Thống nhất - đợt 3)
14/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng quyet_dinh_thu_hoi_dat_thong_n20230914072650300_Signed_1694914785449.pdf
6 Quyết định QĐ số 3326/QĐ-UBND v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_quyet_dinh_giao_dat_binh_20220230915014801894_Signed_1694914459749.pdf
7 Quyết định QĐ số 3322/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chương, Nghi Phú Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Chương tại xóm 3, xã Nghi Phú
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_qd_huy_bo_gcn_cua_ba_nguyen_20230914043446075_Signed_1694914354471.pdf
8 Quyết định Quyết định số 3325/QĐ-UBND v/v thu hồi GCN QSD đất của ông Trần Văn Bình - Mạo tại Hưng Đông VV thu hồi GCN QSD đất đã cấp cho ông Trần Văn Bình - bà Nguyễn Thị Mạo tại xóm Mỹ Long, xã Hưng Đông (thửa 251)
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 5_qd_thu_hoi_gcn_cua_ong_tran_20230915073538531_Signed_1694914257259.pdf
9 Quyết định QĐ số 3059/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Nhật Hoàng – bà Chu Thị Ngọ thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà QĐ số 3059/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Nhật Hoàng – bà Chu Thị Ngọ thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 31_qd_giao_dat_chu_nhat_hoang_20230825020526030_Signed_1693269430901.pdf
10 Quyết định QĐ số 3049/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (Đợt 38 - Ông Nguyễn Đình Thường và bà Lê Thị Ngọc) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 38 - Ông Nguyễn Đình Thường và bà Lê Thị Ngọc)
24/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_o_thuongn20230824082510853_Signed_1693269823282.pdf
11 Quyết định QĐ số 3047/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (Đợt 39 - Bà Nguyễn Thị Tiến) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 39 - Bà Nguyễn Thị Tiến)
23/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_ba_tien_220230824071629144_Signed_1693269969407.pdf
12 Quyết định QĐ số 3064/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (Xuân Thành đợt 3) Quyết định số 3064/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (Xuân Thành đợt 3)
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qdthd_htx_xuan_thanh__dot_3_2020230825030943809_Signed_1693269556957.pdf
13 Quyết định QĐ số 3058/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Sinh Huy – ông Chu Văn Huyền thường trú tại xã Hưng Hoà QĐ số 3058/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Sinh Huy – ông Chu Văn Huyền thường trú tại xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 32_qd_giao_dat_chu_sinh_huy__c20230825020337886_Signed_1693269336220.pdf
14 Quyết định QĐ số 3057/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Lê Bình An bà Hoàng Thị Thuý thường trú tại xã Hưng Hoà QĐ số 3057/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Lê Bình An bà Hoàng Thị Thuý thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 33_qd_giao_dat_le_binh_an__hoa20230825015803830_Signed_1693269246784.pdf
15 Quyết định QĐ số 2989/QĐ-UBND Thu hồi GCNQSD đất của ông Nguyễn Đình Sơn - bà Trương Thị Huệ, phường Đông Vĩnh Thu hồi GCNQSD đất của ông Nguyễn Đình Sơn - bà Trương Thị Huệ, phường Đông Vĩnh
18/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng thu_hoi_gcnqsd_dat_ong_nguyen_20230818030702230_Signed_1692756513591.pdf
16 Quyết định QĐ số 3011/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thuỷ Lợi (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thuỷ Lợi khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 26_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022349921_Signed_1692756399034.pdf
17 Quyết định QĐ số 3004/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821020559828_Signed_1692756319333.pdf
18 Quyết định QĐ số 3006/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Cường và bà Nguyễn Thị Tuyến (hưng bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Cường và bà Nguyễn Thị Tuyến khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 22_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021042039_Signed_1692756229727.pdf
19 Quyết định QĐ số 3007/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Hưng và bà Hồ Thị Ngọc Ánh (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Hưng và bà Hồ Thị Ngọc Ánh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 23_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021544735_Signed_1692756129366.pdf
20 Quyết định QĐ số 3009/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Hoàng Xuân Hoàn (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Hoàng Xuân Hoàn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 16_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021931929_Signed_1692755861174.pdf
21 Quyết định QĐ số 3008/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 24_qd_giao_dat_co_thu_tienong_20230821021740598_Signed_1692755682806.pdf
22 Quyết định QĐ số 3003/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 19_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821020203025_Signed_1692755599066.pdf
23 Quyết định QĐ số 3010/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh (HƯng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 25_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022204980_Signed_1692755287471.pdf
24 Quyết định Quyết định số 3012/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 21_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022652801_Signed_1692755103841.pdf
25 Quyết định Quyết định số 3002/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
26 Quyết định Quyết định số 3001/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 17_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821015607733_Signed_1692754895222.pdf
27 Quyết định Quyết định số 3014/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 29_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821023012697_Signed_1692754699143.pdf
28 Quyết định Quyết định số 3013/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 27_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022838522_Signed_1692754592964.pdf
29 Quyết định Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2) Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2)
18/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_thu_hoi_dat__dot_2du_thao_220230818095317751_Signed_1692581561116.pdf
30 Quyết định Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của người tự nguyện trả lại đất Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quốc Bảo, bà Bùi Thị Quỳnh Chi, Bà Bùi Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Phương Lan - phường Hà Huy Tập tự nguyện trả lại đất quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_nguyen_quoc_bao_20230727110720230728023538553_Signed_1692262525725.pdf