Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nhóm văn bản Tài liệu đính kèm
1 Quyết định Quyết định số 3355/QĐ-UBND v/v thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Lan, phường Đông Vĩnh Thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Vũ Thị Lan, phường Đông Vĩnh
18/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng form_qd_thu_hoi_dat2023091808520230918091832787_Signed_1695373566579.pdf
2 Quyết định Quyết định số 3406/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 35_qd_giao_dat_tdc_ba_dau_thi_20230922090224844_Signed_1695371712171.pdf
3 Quyết định Quyết định số 3405/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 36_qd_giao_dat_co_thu_tien_ba_20230922085959402_Signed_1695371620602.pdf
4 Quyết định QĐ số 3288/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5) Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5)
13/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
5 Quyết định QĐ số 3300/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam (HTX Thống nhất - đợt 3)
14/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng quyet_dinh_thu_hoi_dat_thong_n20230914072650300_Signed_1694914785449.pdf
6 Quyết định QĐ số 3326/QĐ-UBND v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_quyet_dinh_giao_dat_binh_20220230915014801894_Signed_1694914459749.pdf
7 Quyết định QĐ số 3322/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chương, Nghi Phú Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Chương tại xóm 3, xã Nghi Phú
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_qd_huy_bo_gcn_cua_ba_nguyen_20230914043446075_Signed_1694914354471.pdf
8 Quyết định Quyết định số 3325/QĐ-UBND v/v thu hồi GCN QSD đất của ông Trần Văn Bình - Mạo tại Hưng Đông VV thu hồi GCN QSD đất đã cấp cho ông Trần Văn Bình - bà Nguyễn Thị Mạo tại xóm Mỹ Long, xã Hưng Đông (thửa 251)
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 5_qd_thu_hoi_gcn_cua_ong_tran_20230915073538531_Signed_1694914257259.pdf
9 Quyết định QĐ số 3059/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Nhật Hoàng – bà Chu Thị Ngọ thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà QĐ số 3059/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Nhật Hoàng – bà Chu Thị Ngọ thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 31_qd_giao_dat_chu_nhat_hoang_20230825020526030_Signed_1693269430901.pdf
10 Quyết định QĐ số 3049/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (Đợt 38 - Ông Nguyễn Đình Thường và bà Lê Thị Ngọc) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 38 - Ông Nguyễn Đình Thường và bà Lê Thị Ngọc)
24/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_o_thuongn20230824082510853_Signed_1693269823282.pdf
11 Quyết định QĐ số 3047/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (Đợt 39 - Bà Nguyễn Thị Tiến) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 39 - Bà Nguyễn Thị Tiến)
23/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_ba_tien_220230824071629144_Signed_1693269969407.pdf
12 Quyết định QĐ số 3064/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (Xuân Thành đợt 3) Quyết định số 3064/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (Xuân Thành đợt 3)
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qdthd_htx_xuan_thanh__dot_3_2020230825030943809_Signed_1693269556957.pdf
13 Quyết định QĐ số 3058/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Sinh Huy – ông Chu Văn Huyền thường trú tại xã Hưng Hoà QĐ số 3058/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Chu Sinh Huy – ông Chu Văn Huyền thường trú tại xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 32_qd_giao_dat_chu_sinh_huy__c20230825020337886_Signed_1693269336220.pdf
14 Quyết định QĐ số 3057/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Lê Bình An bà Hoàng Thị Thuý thường trú tại xã Hưng Hoà QĐ số 3057/QĐ-UBND Về việc giao đất cho ông Lê Bình An bà Hoàng Thị Thuý thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
25/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 33_qd_giao_dat_le_binh_an__hoa20230825015803830_Signed_1693269246784.pdf
15 Quyết định QĐ số 2989/QĐ-UBND Thu hồi GCNQSD đất của ông Nguyễn Đình Sơn - bà Trương Thị Huệ, phường Đông Vĩnh Thu hồi GCNQSD đất của ông Nguyễn Đình Sơn - bà Trương Thị Huệ, phường Đông Vĩnh
18/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng thu_hoi_gcnqsd_dat_ong_nguyen_20230818030702230_Signed_1692756513591.pdf
16 Quyết định QĐ số 3011/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thuỷ Lợi (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thuỷ Lợi khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 26_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022349921_Signed_1692756399034.pdf
17 Quyết định QĐ số 3004/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821020559828_Signed_1692756319333.pdf
18 Quyết định QĐ số 3006/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Cường và bà Nguyễn Thị Tuyến (hưng bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Cường và bà Nguyễn Thị Tuyến khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 22_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021042039_Signed_1692756229727.pdf
19 Quyết định QĐ số 3007/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Hưng và bà Hồ Thị Ngọc Ánh (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Hưng và bà Hồ Thị Ngọc Ánh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 23_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021544735_Signed_1692756129366.pdf
20 Quyết định QĐ số 3009/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Hoàng Xuân Hoàn (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Hoàng Xuân Hoàn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 16_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821021931929_Signed_1692755861174.pdf
21 Quyết định QĐ số 3008/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Hương Giang khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 24_qd_giao_dat_co_thu_tienong_20230821021740598_Signed_1692755682806.pdf
22 Quyết định QĐ số 3003/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lưu Ngọc Ánh và bà Chu Thị Gấm khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 19_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821020203025_Signed_1692755599066.pdf
23 Quyết định QĐ số 3010/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh (HƯng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Ngô Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 25_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022204980_Signed_1692755287471.pdf
24 Quyết định Quyết định số 3012/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến (Hưng Bình) Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Huy và bà Phan Thị Tuyến khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 21_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022652801_Signed_1692755103841.pdf
25 Quyết định Quyết định số 3002/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trường Sơn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
26 Quyết định Quyết định số 3001/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phạm Anh Toàn khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 17_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821015607733_Signed_1692754895222.pdf
27 Quyết định Quyết định số 3014/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Phan Huấn Thi và bà Nguyễn Thị Viên khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 29_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821023012697_Signed_1692754699143.pdf
28 Quyết định Quyết định số 3013/QĐ-UBND giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh (Hưng Bình) V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái Văn Minh và bà Đậu Thị Hạnh khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh
21/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 27_qd_giao_dat_co_thu_tien_ong20230821022838522_Signed_1692754592964.pdf
29 Quyết định Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2) Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 v/v thu hồi đất dự án mương thoát nước Nghi Ân (đợt 2)
18/08/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_thu_hoi_dat__dot_2du_thao_220230818095317751_Signed_1692581561116.pdf
30 Quyết định Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của người tự nguyện trả lại đất Quyết định số 2636/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Quốc Bảo, bà Bùi Thị Quỳnh Chi, Bà Bùi Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Phương Lan - phường Hà Huy Tập tự nguyện trả lại đất quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_nguyen_quoc_bao_20230727110720230728023538553_Signed_1692262525725.pdf
31 Thông báo Số 494/TB-UBND ngày 4/8/2023 v/v nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023
04/08/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng Thông báo nội dung ôn tập_1691123988578.pdf
32 Quyết định Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 Thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư để đấu giá khối 2, phường Bến Thủy Thu hồi đất tại phường Hưng Dũng để thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư để đấu giá khối 2, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ( đợt 2 - đất nông nghiệp của 19 hộ đoạn qua phường Hưng Dũng)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_thu_hoi_dat_qhcl_khoi_2phuo20230728043728778_Signed_1690875784436.pdf
33 Công văn Công văn số 700/BC-PGDĐT v/v thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill Thông tin phản hồi phản ánh của Phụ huynh học sinh trường VietSing Garden Hill, thành phố Vinh
31/07/2023
Công văn Phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố Nhóm văn bản chức năng thong_tin_phan_hoi_phan_anh_cu20230801091344018_Signed_1690860948872.pdf
34 Quyết định Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt đợt 31 Quyết định v/v thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 31 - Bà Hồ Thị Bích Tý)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_ba_ty_20220230728071838793_Signed_1690790326942.pdf
35 Quyết định Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 V/v thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc V/v thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Đợt 1 - 7 thửa đất/05 hộ gia đình tại xã Hưng Lộc)
28/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_quyet_dinh_thu_hoi_dat_2023020230728072624964_Signed_1690790128541.pdf
36 Thông báo Lịch công tác tháng 9/2022 Thông báo Lịch công tác tháng 9/2022
01/09/2022
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng lich_thang_9_2022083104231598020220831042559650_Signed_1690344113900.pdf
37 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
21/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng tkkh_1690337192902.pdf
38 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
24/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng tu phap_1690337057145.pdf
39 Quyết định Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
24/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_cong_khai_danh_muc_tthc_lin20230724034430134_Signed_1690336913015.pdf
40 Quyết định Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
21/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_cong_khai_danh_muc_tthc_lin20230721081930659_Signed_1690336818624.pdf
41 Thông báo Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023 Thông báo số 450/TB-UBND ngày 25/7/2023 V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023
25/07/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng Thông báo tuyển dụng giáo viên 2023_1690335465334.pdf
42 Quyết định Số 2532/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 v/v công khai Bộ TTHC lĩnh vực Quản lý đô thị V/v Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
20/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng QLDT.PDF_1689935734122.pdf
43 Quyết định Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 v/v công khai Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố Vinh V/v Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh
20/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng GDĐT.PDF_1689935655493.pdf
44 Thông báo Công văn số 673/TNMT ngày 17/7/2023 công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy SX bê tông đúc sẵn công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
17/07/2023
Thông báo Phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố Nhóm văn bản chức năng bc_gpmt_khanh_vinh_20230714023418684680_1689933960282.docx
45 Quyết định Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 4/7/2023 v/v thu hồi đất thực hiện dự án XD đường Lý Thường Kiệt đợt 25 Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 25 - bà Trần Thị Châu)
04/07/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_ba_chau_220230704081640090_Signed_1688636768849.pdf
46 Công văn Công văn số 5188/UBND-NC ngày 28/06/2023 về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến V/v tham gia Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”
28/06/2023
Công văn Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 72638e32cc694af196213d02eb7aaa72_20230628111110442_1688027666459.pdf
47 Thông báo Số 668/TB-PTQĐ ngày 26/6/2023 v/v tổ chức lựa chọn đấu giá V/v tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản (QSD 69 lô đất ở tại KQH thuộc xóm Kim Trung, xã Nghi Ân)
26/06/2023
Thông báo Phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố Nhóm văn bản chức năng 668_1687849623812.pdf
48 Kế hoạch Thể lệ Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023 Thể lệ Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023 (ban hành kèm theo Kế hoạch số 169/KH-Th.U ngày 21/6/2023 của Thành ủy Vinh)
21/06/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng 06bccc878d0f4285807ca0c0dc0f87a2_20230621045909821_1687421550950.doc
49 Kế hoạch Kế hoạch số 169-KH/Th.U ngày 21/6/2023 tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023
21/06/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng 4d1327fb86fd46819ca5aeb3b137d8e2_20230621045909837_1687421446814.pdf
50 Quyết định Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng đường giao thông Vinh – Cửa Lò V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án xây dựng đường giao thông Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1) đoạn qua xóm 11 (nay là xóm 22), xã Nghi Phú, thành phố Vinh
16/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_quyet_dinh_giao_dat_ba_nguye20230616095512700_Signed_1687257580529.pdf
51 Quyết định Quyết định 2003/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đợt 16) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 16 - bà Nguyễn Thị Liên)
13/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230610020230613071336777_Signed (1)_1686910855018.pdf
52 Quyết định Quyết định số 2088/QĐ-UBND phê duyệt phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án xây dựng đường giao thông Vinh – Cửa Lò Về việc phê duyệt phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án xây dựng đường giao thông Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1), đoạn qua xóm 11 (nay là xóm 22), xã Nghi Phú, thành phố Vinh
16/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_quyet_dinh_phe_duyet_phuong_20230616074240637_Signed_1686910775522.pdf
53 Quyết định Quyết định số 2089/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đợt 19) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 19 - bà Nguyễn Thị Nhàn và các đồng thừa kế theo pháp luật của ông Nguyễn Hữu Huề)
16/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230615020230616074526735_Signed_1686910699279.pdf
54 Quyết định Quyết định Số 2091/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt đợt 18 Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 18 - ông Phan Đình Cường và bà Phạm Thị Trường)
16/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230614020230616093140310_Signed_1686910625478.pdf
55 Quyết định Quyết định số 2066/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình) Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 17 - Ông Nguyễn Hữu Bình và bà Ngô Thị Lợi)
15/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230614020230615091331740_Signed_1686910542025.pdf
56 Quyết định Quyết định số 2096/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Trịnh - bà Nguyễn Thị Lương tại xóm Yên Xá, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
16/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_qd_thu_hoi_gcn_cua_ong_nguye20230616100911655_Signed_1686910460858.pdf
57 Quyết định Số 1963/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 v/v thu hồi GCN QSD đất V/v thu hồi GCN của ông Nguyễn Trọng Bính, Lê Lợi
08/06/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_thu_hoi_gcn_nguyen_trong_bin20230608035029499_Signed_1686297170864.pdf
58 Quyết định Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 về thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 14 - 01 hộ gia đình, cá nhân)
30/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_5_202305220230530082208564_Signed_1685430375023.pdf
59 Kế hoạch Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 29/05/2023 ề tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
29/05/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng kh_thuc_hien_chi_thi_10ctttg_220230529035339304_Signed (1)_1685430278275.pdf
60 Quyết định Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 v/v giao đất TĐC cho ông Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Thị Linh trú tại Phường Cửa Nam V/v giao đất tái định cư (cấp đổi đất) cho ông Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Thị Linh trú tại Phường Cửa Nam
24/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230524_22_20230524041548482480_1684990067352.pdf
61 Quyết định Số 1466/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 v/v thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt Quyết định việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 12 - 01 hộ gia đình)
10/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230509020230510033524731_Signed_1683788507208.pdf
62 Thông báo Số 242/TB-UBND công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023 Công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023
24/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_ban_do_khsdd_2023_tp_vinhdgn_20230428110434237252_1683195528629.pdf
63 Quyết định Số 236/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
24/04/2023
Quyết định Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 1_qd_236_ngay_2442023_phe_duyet_khsdd_2023_tp_vinh_202304281104341310_1683195426581.pdf
64 Thông báo 242/TB-UBND - Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023 Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
04/05/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 4danh_muc_cong_trinh_khsdd_nam_2023_tp_vinh_2023042811043498123_1683195716484.pdf
65 Thông báo Số 242/TB-UBND - Bản thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất TP Vinh năm 2023 Báo cáo tổng hợp thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
04/05/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_bao_cao_thuyet_minh_khsdd_2023_tp_vinh_20230428110434219221_1683195653160.pdf
66 Thông báo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 26/4/2023 về thu thập, cập nhật thông tin người lao động Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023 - 2025
27/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng kh_chi_an_sua_202304240325159620230426104801457_Signed_1682589524951.pdf
67 Thông báo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 7/4/2023 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023
07/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng ke_hoach_tang_cuong_cong_tac_d20230407090352898_Signed_1680857403907.pdf
68 Công văn Số 1746/UBND-VHTT ngày 07/4/2023 V/v triển khai các điểm truy cập intetnet công cộng trên địa bàn thành phố Vinh
07/04/2023
Công văn Thành phố Nhóm văn bản chức năng cv_trien_khai_diem_wifi_cong_c20230407091853260_Signed (1)_1680839395392.pdf
69 Kế hoạch Số 663/UBND-VHTT ngày 20/2/2023 Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh
07/04/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng cv_trien_khai_thanh_lap_to_con20230220105442086_Signed_1680839255213.pdf
70 Thông báo 741/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA tại xã Hưng Chính
21/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230321_22_202303210251215750_1679900661639.pdf
71 Thông báo Số 2110/UBND.NN ngày 27/3/2023 Kế hoạch tái định cư dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn Ngân hàng Thế giới
30/03/2023
Thông báo Tỉnh Nhóm văn bản chức năng Kế hoạch Tái định cư_VPIUR_Final 08.01.2023_Cap nhat 02.3.2023_1680150594993.docx
72 Thông báo Số 211/TNMT ngày 10/3/2023 Công khai hồ sơ cấp GPMT dự án khu thương mại và dịch vụ kết hợp văn phòng cho thuê tại xã Nghi Phú
17/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng Ho so de xuat Giay phep MT Vitech 2-2023ntt_1679027397700.pdf
73 Thông báo Số 214/TNMT ngày 13/3/2023 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án kho xăng dầu Lữ đoàn 283
17/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1822023bao_cao_de_xuat_gpmt_kho_xang_dau_lu_doan_283_20230309030648949940_1679026562913.pdf
74 Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 01/2/2023 V/v hủy bỏ pháp lý Dự án Khách sạn thương mại tổng hợp tại phường Trường Thi, thành phố Vinh (quyết định số 673/QĐ-UBND-XD ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)
23/02/2023
Quyết định Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 230215_du_an_truong_thi_202302150153533230_1677136124782.pdf
75 Quyết định Số 337/QĐ-UBND ngày 06/2/2023 V/v thu hồi đát để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA
06/02/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230213_26_20230213100408602600_1676340163526.pdf