Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nhóm văn bản Tài liệu đính kèm
1 Kế hoạch Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19/02/2024 Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024 - 2025
19/02/2024
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng hoan_thien_ke_hoach_pc_benh_kh20240219044201862_Signed_1708398467306.pdf
2 Quyết định Quyết định số 4086/QĐ-UBND v/v Ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An Quyết định ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
23/12/2023
Quyết định Sở, ban, ngành cấp Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 4086_1706842379903.pdf
3 Quyết định Quyết định số 84/QĐ-BCT ngày 16/01/2024 ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
16/01/2024
Quyết định Bộ, Ngành TW Nhóm văn bản chức năng 84_1706842246647.pdf
4 Quyết định Quyết định số 20/QĐ-BNV ngày 12/01/2024 của Bộ Nội vụ Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của CQ HCNN giai đoạn 2021-2030”
12/01/2024
Quyết định Bộ, Ngành TW Nhóm văn bản chức năng kstthc_1706174877720.pdf
5 Quyết định Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 v/v thu hồi đất tại xã Hưng Đông Về việc thu hồi đất của người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 20, xã Hưng Đông)
11/01/2024
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 62_qd_thu_hoi_dat_20240108103720240111045359952_Signed_1705288045710.pdf
6 Quyết định Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 v/v thu hồi đất tại xã Nghi Phú Về việc thu hồi đất của người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (thửa 372, tờ số 14, Nghi Phú)
11/01/2024
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng ong_tam__nghi_phu_20240111085920240111014624747_Signed_1705287840570.pdf
7 Quyết định Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 v/v thu hồi đất Về việc thu hồi đất của người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (thửa 16, tờ bản đồ số 3, Nghi Phú)
10/01/2024
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 62_qd_thu_hoi_dat_20240110042420240110043049255_Signed_1705287708521.pdf
8 Công văn Công văn số 6846/UBND-TCKH ngày 4/12/2023 về sử dụng hóa đơn điện tử Triển khai Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng hóa đơn điện tử
04/12/2023
Công văn Thành phố Nhóm văn bản chức năng
9 Quyết định Số 4490/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xưởng cơ khí và sửa chữa thiết bị tại Phường Quán Bàu V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xưởng cơ khí và sửa chữa thiết bị tại Phường Quán Bàu
13/11/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20231113_27_20231113031254100100_1700444726305.pdf
10 Quyết định Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27/10/2023
Quyết định Tỉnh Nhóm văn bản chức năng NQ14_1699867039233.pdf
11 Quyết định Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 v/v giao đất cho bà Hoàng Thị Lài, thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà Về việc giao đất cho bà Hoàng Thị Lài, thường trú tại xóm Phong Quang, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
17/10/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng qd_giao_dat_ba_hoang_thi_lai_h20231017075013757_Signed_1697599397882.pdf
12 Công văn Công văn số 543/UBND-UBND.ĐC ngày 16/10/2023 v/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, khối 13, phường Trường Thi Về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, khối 13, phường Trường Thi, thuộc diện phải BVTC, GPMB dự án: Mở rộng Trường tiểu học Trường Thi
16/10/2023
Công văn Phường, xã Nhóm văn bản chức năng cv_gui_co_quan_lien_quan_ve_qu20231017075808318_Signed_1697599306646.pdf
13 Quyết định Quyết định số 3355/QĐ-UBND v/v thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Lan, phường Đông Vĩnh Thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Vũ Thị Lan, phường Đông Vĩnh
18/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng form_qd_thu_hoi_dat2023091808520230918091832787_Signed_1695373566579.pdf
14 Quyết định Quyết định số 3406/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Bính khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 35_qd_giao_dat_tdc_ba_dau_thi_20230922090224844_Signed_1695371712171.pdf
15 Quyết định Quyết định số 3405/QĐ-UBND v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân, Hưng Bình Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đậu Thị Xuân khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên, Bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và Chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc
22/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 36_qd_giao_dat_co_thu_tien_ba_20230922085959402_Signed_1695371620602.pdf
16 Quyết định QĐ số 3288/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5) Thu hồi đất dự án khu đô thị Đông Vĩnh (HTX Hưng Vĩnh, đợt 5)
13/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng
17 Quyết định QĐ số 3300/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam v/v Thu hồi đất dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam (HTX Thống nhất - đợt 3)
14/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng quyet_dinh_thu_hoi_dat_thong_n20230914072650300_Signed_1694914785449.pdf
18 Quyết định QĐ số 3326/QĐ-UBND v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh v/v giao đất nhỏ hẹp cho ông Nguyễn Thanh Bình, phường Đông Vĩnh
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_quyet_dinh_giao_dat_binh_20220230915014801894_Signed_1694914459749.pdf
19 Quyết định QĐ số 3322/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chương, Nghi Phú Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Chương tại xóm 3, xã Nghi Phú
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_qd_huy_bo_gcn_cua_ba_nguyen_20230914043446075_Signed_1694914354471.pdf
20 Quyết định Quyết định số 3325/QĐ-UBND v/v thu hồi GCN QSD đất của ông Trần Văn Bình - Mạo tại Hưng Đông VV thu hồi GCN QSD đất đã cấp cho ông Trần Văn Bình - bà Nguyễn Thị Mạo tại xóm Mỹ Long, xã Hưng Đông (thửa 251)
15/09/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 5_qd_thu_hoi_gcn_cua_ong_tran_20230915073538531_Signed_1694914257259.pdf