Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (gồm 24 lô thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư xóm 5 và xóm 21, xã Nghi Phú )

content:

Thông báo số 303/TB-PTQĐ ngày 26/2/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (gồm 24 lô thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư xóm 5, xã Nghi Phú và xóm 21, xã Nghi Phú) - xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết