Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

content:

Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa - Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết