Thực hiện Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử TTHC lĩnh vực đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân


Số văn bản 317/UBND-TNMT
Trích yếu Thực hiện Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử TTHC lĩnh vực đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày có hiệu lực 08/02/2023
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 620ee45d08c84669a0cc0d5c99932bac_20221216091337952 (1)_1675841035097.pdf