10/07/2024 - 35 Lượt xem
Luật Giá năm 2023 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 với nhiều nội dung mới đáng chú ý có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.
10/07/2024 - 22 Lượt xem
Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Dưới đây là tổng hợp các điểm mới của Luật này:
10/07/2024 - 25 Lượt xem
Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
10/07/2024 - 28 Lượt xem
Ngày 25/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
10/07/2024 - 26 Lượt xem
Ngày 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (sau đây viết là Thông tư số...
10/07/2024 - 52 Lượt xem
Ngày 30/6/2024, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành...
10/07/2024 - 48 Lượt xem
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
09/07/2024 - 72 Lượt xem
Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...
05/07/2024 - 40 Lượt xem
Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023. 
05/07/2024 - 60 Lượt xem
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, Doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước. Thay vì phải đến...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết