24/05/2024 - 46 Lượt xem
Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Dưới đây là 10 điểm mới trong Luật mới vừa được thông qua.
22/05/2024 - 58 Lượt xem
Ngày 28/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.
21/05/2024 - 53 Lượt xem
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh trân trọng giới thiệu Toàn văn nội dung Luật Đất đai năm 2024 như sau:
20/05/2024 - 26 Lượt xem
VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử...
20/05/2024 - 53 Lượt xem
Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần...
16/05/2024 - 46 Lượt xem
I. CÁC NGUYÊN TẮC TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 NHẰM NỘI LUẬT HÓA NỘI DUNG CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TRA TẤN        
16/05/2024 - 50 Lượt xem
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46...
14/05/2024 - 130 Lượt xem
Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Thực hiện Kế hoạch số 990/QLHC-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai...
14/05/2024 - 78 Lượt xem
Theo quy định mới, người dân có thể chọn sử dụng căn cước công dân gắn chip, hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID để thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng thư số.
09/05/2024 - 92 Lượt xem
Ngày 05/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết