Thông tư 14/2023/TT-BCA về công nhận, ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm Bộ Công an

Ngày 20/04/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2023/TT-BCA hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
content:

Theo đó, Thông tư đã hướng dẫn 21 quy trình liên quan đến công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cụ thể:

- Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

- Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Quy trình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ;

- Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác trong Công an nhân dân;

- Quy trình công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương bịnh hoặc giải quyết trợ cấp thương tật một lần;

- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh đang công tác trong Công an nhân dân có vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp;

- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với người bị thương đang công tác trong Công an nhân dân còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ;

- Quy trình công nhận bệnh binh;

- Quy trình cấp giấy xác nhận thời gian tù và nơi bị tù trong thời gian hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

- Quy trình xác minh, kết luận đối với người mất tích trong chiến tranh;

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận liệt sỹ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh;

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận thương binh đối với người bị thương trong chiến tranh đang công tác trong Công an nhân dân;

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận thương binh đối với cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương trong chiến tranh đã chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu;

- Quy trình thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với các trường hợp đang quản lý thuộc Công an nhân dân;

- Quy trình thực hiện chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với các trường hợp đang quản lý thuộc Công an nhân dân;

- Quy trình xác nhận để hỗ trợ người có công và thân nhân theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quy trình tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với trường hợp hồ sơ người có công do Công an xác lập và quản lý;

- Quy trình hưởng lại chế độ ưu đãi đối với trường hợp hồ sơ người có công do Công an quản lý;

- Quy trình thực hiện chế độ trợ cấp một lần khi người có công đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi trong Công an nhân dân từ trần;

- Quy trình sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công;

- Quy trình di chuyển hồ sơ người có công;

- Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận người có công đối với người có công đang công tác trong Công an nhân dân.

Thông tư 14/2023/TT-BCA áp dụng đối với những đối tượng nào?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BCA như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an và lao động hợp đồng. hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) đang công tác hoặc đã chuyển ra ngoài Công an nhân dân (nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành).

2. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an đơn vị, địa phương).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công nhận và thực hiện chế độ vụ dài người có công và thân nhân người có công thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng áp dụng Thông tư 14/2023/TT-BCA bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành;

- Công an đơn vị, địa phương;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công nhận và thực hiện chế độ vụ dài người có công và thân nhân người có công thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Thông tư 14/2023/TT-BCA được áp dụng từ ngày nào?

Về hiệu lực thi hành, Điều 26 Thông tư 14/2023/TT-BCA có quy định như sau:

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2023. Thông từ số 61/2013/TT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công trong Công an nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, theo quy định trên thì Thông tư 14/2023/TT-BCA được áp dụng từ ngày 05/6/2023.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết