Thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở từ ngày 20/5/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3236/TB- STNMT ngày 19/5/2023 thông báo về thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã ký trên địa bàn Nghệ An.
content:

Nguyễn Hải

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

0:00/0:00

0:00

(Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3236/TB- STNMT ngày 19/5/2023 thông báo về thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã ký trên địa bàn Nghệ An.

Tại văn bản trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết: Thực hiện khoản 5, điều 1, Nghị định số 10/2023 ngày 3/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thông báo về việc thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (từ đây gọi là Giấy chứng nhận); xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã ký trên địa bàn Nghệ An đối với các trường hợp quy định tại khoản 4, điều 95, khoản 3, điều 105, Luật Đất đai, kể từ ngày 20/5/2023 như sau:

Thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở từ ngày 20/5/2023 ảnh 1

Người dân chờ làm thủ tục kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Bộ phận 1 cửa huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

+ Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện Dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trước đây của Sở Tài nguyên và Môi trường được cộng vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở từ ngày 20/5/2023 ảnh 2

Hướng dẫn, tư vấn cho người dân về thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất vào thứ 7. Ảnh Cơ sở cung cấp

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sử hữu nhà ở gắn liền với QSD đất tại Việt Nam. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trước đây của Văn phòng Đăng ký đất đai được cộng vào thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành, thị.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành, thị chỉ thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận cấp lần đầu đúng quy định của pháp luật. Trường hợp Giấy chứng nhận lần đầu cấp sai, thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận lần đầu thuộc trách nhiệm của UBND các huyện, thành, thị.

(Trích Thông báo 3236/TB-STNMT)

Thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở từ ngày 20/5/2023 ảnh 3

Đo đạc cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp thuê đất tại Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

+ Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành, thị được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

ADVERTISEMENT

Trước đó, theo Quyết định số 694/QĐ-STNMT ngày 19/5/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1763/QĐ-STNMT ngày 30/12/2022 của Giám đốc Sở về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn vì lý do không phù hợp với các quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2033.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết