Thành phố Vinh sẽ xóa bỏ các cơ sở hành nghề y dược không phép

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn gắn với tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/1/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đã tập trung triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động này.
content:

Trong thời gian qua, hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiều cơ sở đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh  ngày càng cao của nhân dân, giảm tải cho các cơ sở KCB công lập. Tuy nhiên, mạng lưới các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân cũng bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý. Thời gian tới, thành phố Vinh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về y dược tư nhân. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động hành nghề y dược, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ massage, xông hơi, kinh doanh vật tự, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, các cơ sở đủ điều hiện tiêm chủng trên địa bàn.  Xóa bỏ các cơ sở hoạt động hành nghề không phép, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, các chính sách của Nhà nước và của tỉnh, thành phố cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn.

Lam Hà

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết