Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Vinh

Đề phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ như sau:
content:

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết