Nghệ An: Xây dựng thí điểm các đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư

Nghệ An sẽ chọn 2 đơn vị cấp huyện và 6 đơn vị cấp phường để triển khai xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
content:

Nghệ An: Xây dựng thí điểm các đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư

Đức Dũng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

0:00/0:00

0:00

(Baonghean.vn) - .

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) và trên cơ sở hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về xây dựng các mô hình điểm thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06.

Mục đích nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực, chỉ đạo xây dựng các đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06, từ đó, tổ chức đánh giá, làm căn cứ để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

Nghệ An: Xây dựng thí điểm các đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư ảnh 1
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh hướng dẫn người dân tại phố đi bộ đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh tư liệu

Cụ thể:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại các địa bàn được lựa chọn thí điểm. Tập trung làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành, phát triển công dân số, bảo đảm việc tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mọi giao dịch của người dân được chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch trực tuyến. Rà soát việc cung cấp dịch vụ công đã được triển khai, đánh giá mức độ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công; đánh giá vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề xuất phương án giải quyết phù hợp thực tế tại địa phương.

- Kế hoạch yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nội dung tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn quản lý.

- Các địa phương, đơn vị được lựa chọn thí điểm và các sở, ngành có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Theo Kế hoạch này sẽ lựa chọn 02 mô hình cấp huyện và 06 mô hình cấp phường để triển khai thực hiện thí điểm.

- 2 mô hình cấp huyện:

UBND thị xã Thái Hòa và UBND thị xã Hoàng Mai.

- 6 mô hình cấp phường:

+ UBND các phường: Trung Đô, Hà Huy Tập, Quán Bàu, Trường Thi, Hồng Sơn (thành phố Vinh); UBND phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25/4/2023 đến ngày 30/9/2023.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết