Đã uống rượu bia thì không lái xe

Sau đây là mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
content:

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết