28/02/2024 - 48 Lượt xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định
26/02/2024 - 63 Lượt xem
Điện thoại 2G Only, không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố sẽ không được phép nhập mạng mới.
01/11/2023 - 28 Lượt xem
Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023; đồng thời thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong...
30/08/2023 - 55 Lượt xem
Tỉnh đã hoàn thành việc trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo hành lang pháp lý quan trọng về định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát...

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết