Thông báo công khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000, xã Nghi Kim

content:

Công khai Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An v/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000, xã Nghi Kim, thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết