Thông báo

Mời tham gia góp ý về danh mục đặt tên đường thành phố Vinh đợt VII, năm 2024

content:

UBND thành phố Vinh thông báo lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc đặt, đổi tên đường thành phố Vinh đợt VII, năm 2024

Xem chi tiết thông báo số 112/TB-UBND ngày 02/5/2024 tại đây

- Các tuyến đường dự kiến điều chỉnh chiều dài, tên gọi trên địa bàn thành phố Vinh đợt VII

- Các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn thành phố Vinh đợt VII

Phòng Văn hoá - Thông tin

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1172
Tổng: 803439