Thông báo

Công khai Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án VSIP giai đoạn 4 (đợt 15)

content:

Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 8/3/2024 v/v thu hồi đất thực hiện dự án VSIp giai đoạn 4 (đợt 15) - xem chi tiết tại đây 

Phụ lục danh mục đất đai thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân bị thu hồi (xem chi tiết tại đây)

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4257
Tổng: 908488