THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24 m (Điểm đầu giao đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối giao đường Bùi Huy Bích) (Đợt 6: Ông Nguyễn Văn Đức – bà Nguyễn Thị Yến, phường Hà Huy Tập)


Số văn bản Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông (đợt 6)
Trích yếu Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24 m (Điểm đầu giao đường Trương Văn Lĩnh, điểm cuối giao đường Bùi Huy Bích) (Đợt 6: Ông Nguyễn Văn Đức – bà Nguyễn Thị Yến, phường Hà Huy Tập)
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày có hiệu lực 24/05/2024
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1_qd_thu_hoiong_duc_yen_20240520240524080709342_Signed_1716792102695.pdf