THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Chương tại xóm 3, xã Nghi Phú


Số văn bản QĐ số 3322/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ GCN quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chương, Nghi Phú
Trích yếu Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Chương tại xóm 3, xã Nghi Phú
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 3_qd_huy_bo_gcn_cua_ba_nguyen_20230914043446075_Signed_1694914354471.pdf