Sử dụng hiệu quả các tiện ích tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử giúp giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường số đơn giản, thuận tiện, góp phần phục vụ nhân dân, nâng cao công tác quản lý Nhà nước.
content:

VNeID được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số và xã hội số. Tính đến ngày 31/01/2024, theo số liệu được Cục Cảnh sát quản lý hành chính và Trật tự xã hội công bố đã có 68,4 triệu tài khoản định danh điện tử (mức độ 1: 15 triệu; mức độ 2: 53,4 triệu) và có 52,5 triệu tài khoản đã kích hoạt sử dụng thường xuyên trong các giao dịch hành chính của người dân. Trong đó, với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân, gồm:

- 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 1: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; (2) Đăng nhập và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chíp; thông báo chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.

- 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và các tiện ích: (1) Thông tin cư trú (Hộ khẩu online); (2) Tích hợp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3) Tích hợp thông tin người phụ thuộc; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khoẻ điện tử).

Với mong muốn người dân hiểu, biết và sử dụng hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNeID; các cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID vào tối ưu hoá các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân, ngày 31/01/2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã ban hành Văn bản số 859/CV-TCTTKĐA về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 trên ứng dụng VNeID.

Chi tiết tài liệu hướng dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID truy cập tại đường dẫn: https://vneid.gov.vn/huongdan/HDSD_VNeID.pdf

                                                                                Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh