Nghệ An sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024

content:

Mai Hoa-Baonghean.vn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

 

0:00/0:00

0:00

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết về giao biên chế, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 giảm 1.100 người và tăng 670 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

111.jpeg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh xây dựng liên quan đến giao biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 tới. Ảnh: Mai Hoa

Giảm 1.100 biên chế ở cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện

Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí, việc làm của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến khai mạc vào chiều 05/12/2023.

Theo dự thảo nghị quyết, tổng biên chế được giao các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện năm 2024 là 3.259 biên chế; giảm 33 biên chế so với năm 2023. Cụ thể, có 27 biên chế giảm từ đề xuất của 21 cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện; 11 biên chế giảm theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại 9 cơ quan.

Có 4 biên chế công chức được bổ sung thêm so với năm 2023 cho 4 cơ quan, mỗi cơ quan 1 biên chế, gồm Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

bna_ MH35.jpg
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Tường Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024 được UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét là 55.861 người, giảm so với năm 2023 là 1.067 người.

Trong đó, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và các tổ chức Hội là 13.558 người, giảm 446 người; đơn vị sự nghiệp cấp huyện là 42.139 người, giảm 363 người; số người làm việc dự phòng năm 2024 là 173 người, giảm 258 người so với năm 2023.

bna_ MH30.jpg
Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Tổng số lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách cấp huyện trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4 theo Nghị định số 111, ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2024 là 35 người.

Như vậy, ở dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 và dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024, toàn tỉnh sẽ giảm tổng 1.100 người.

bna_ MH33.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc công khai số điện thoại liên hệ của các sở tại thị trấn huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Tăng ở cấp xã 670 người

Về số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 cũng được UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17.

Theo dự thảo, tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao năm 2024 toàn tỉnh so với năm 2023 tăng 670 người.

Cụ thể, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao năm 2024 là 9.815 người, tăng so với năm 2023 là 335 người; người hoạt động không chuyên trách cấp xã được năm 2024 là 6.103 người, so với số lượng được giao năm 2023, tăng 335 người.

Cán bộ, công chức phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà giải quyết công việc cho người dân tạo bộ phận %22một cửa%22. Ảnh Mai Hoa.jpg
Cán bộ, công chức phường Long Sơn (thị xã Thái Hoà) giải quyết thủ tục cho người dân tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Việc giao tăng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong năm 2024 là do triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, thay thế Nghị định số 34 của Chính phủ).

Cụ thể, các đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài tăng theo quy mô dân số thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết