22/05/2024 - 44 Lượt xem
Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Tô Lâm tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp và phát biểu nhậm chức.
21/05/2024 - 43 Lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm sau khi Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước.
20/05/2024 - 51 Lượt xem
Từ nay đến cuối năm 2024, Chính phủ tập trung vào triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 9; thi công xong 1.000 km đường bộ...
19/05/2024 - 48 Lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
18/05/2024 - 78 Lượt xem
Sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên, Bộ Chính trị hiện có 16 người. Trước đó, đầu nhiệm kỳ khóa XIII có 18 người được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó 6 người thôi nhiệm vụ
14/05/2024 - 121 Lượt xem
Tính đến hết năm 2023, thành phố Vinh có 18/27 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến năm 2025 có 26 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt và vượt chỉ...
04/05/2024 - 240 Lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 2/5/2024 thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của...
02/05/2024 - 142 Lượt xem
Ngày 18/7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quyết định số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết