Triển khai thực hiện kế hoạch thi hành Luật Đất đai năm 2024

Theo nhiệm vụ được giao đến thời điểm này Sở Tài nguyên & môi trường đã tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, hoàn chỉnh lại Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 222 ngày 05/3/2024 của Thủ tướng chính phủ.
content:

Sáng 19/4 UBND tỉnh đã tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai kế hoạch số 222 ngày 5 /3/2024 của Thủ tướng chính phủ về thi hành luật đất đai 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh cuôc họp.
Toàn cảnh cuôc họp.

Theo nhiệm vụ được giao đến thời điểm này Sở Tài nguyên & môi trường đã tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, hoàn chỉnh lại Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 222 ngày 05/3/2024 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, Dự thảo đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm : Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật. Ngoài các nội dung trên, dự thảo còn có 2 phụ lục như : Nhiệm vụ cho các sở ngành quy định chi tiết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong Luật đất đai và Phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành luật đất đai số 31/2024 của Quốc hội. 

Đại diện các sở, ban, ngành, một số huyện, thành, thị phát biểu tại cuộc họp.
Đại diện các sở, ban, ngành, một số huyện, thành, thị phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện các sở, ban, ngành, một số huyện, thành, thị cho rằng cần sớm triển khai Luật đất đai năm 2024 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như giá đền bù, giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; chi phí di dời, tháo dỡ tài sản, tài sản khi nhà nước thu hồi đất; vấn đề thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các huyện thành thị cần tập trung nghiên cứu các nội dung của Luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời. Thời hạn hoàn thành trước 15/6/2024  để UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, để khi Luật có hiệu lực thì triển khai được ngay.

 

Trần Lịch – Chu Quý -Baonghean.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết