Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, Nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025

Phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
content:

Sáng nay (13/4), tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước; Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

 

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực, vận động, đóng góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xabiên giới, hải đảo đã giảm đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng trăm nghìn hộ gia đình đang phải sinh sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, nhiều nhất ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung, vùng bãi ngang ven biển, nơi địa hình chia cắt, đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi cả nước. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 đến hết năm 2025. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trong cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Thủ tướng biểu dương Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo

 

Anh-tin-bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, khẳng định ý nghĩa hết sức nhân văn của phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Thủ tướng Chính phủ cho biết việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện trách nhiệm, đạo lý đền ơn đáp nghĩa, thương người như thể thương thân. Với nhiều chương trình, đề án cụ thể, đặc biệt là 03 Chương trình MTQG, đặc biệt từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 820 nghìn hộ người có công, hộ nghèo trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động hỗ trợ xây dựng được hơn 670 nghìn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Anh-tin-bai

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, là hộ nghèo của bản Lưu Tiến

Hiện nay theo rà soát của các Bộ, ngành, địa phương, có 315 nghìn hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Các địa phương đang nỗ lực triển khai để đến hết năm 2025, hỗ trợ khoảng 145 nghìn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Thời gian qua đã có nhiều địa phương có cách làm sáng tạo trong việc sử dụng nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo như Tỉnh Điện Biên đã xóa 5 nghìn căn, Nghệ An đã xóa 5,6 nghìn căn... Các bộ ngành Trung ương, doanh nghiệp cùng tích cực tiên phong trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Tuy vậy, đến nay vẫn có 170 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ, phải sống trong căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa được hưởng các dịch vụ thiết yếu. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen Thương Trung ương, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp đã vận động và trực tiếp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Một “mục tiêu”, 02 “Phát huy”, 3 “Bảo đảm” trong thực hiện Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Với mục tiêu xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành phát huy nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân, xã hội, doanh nghiệp; phát huy truyền thống văn hóa tinh hoa của dân tộc để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Quá trình thực hiện, đảm bảo các quy định, cơ chế chính sách; không hình thức, màu mè, công trình phải đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng; đảm bảo sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.

Cần đa dạng hóa nguồn lực, toàn dân, toàn diện, bao trùm, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; kêu gọi người dân doanh nghiệp ủng hộ, tạo phong trào vì người nghèo với tinh thần ai có gì góp nấy. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sinh kế để có cuộc sống tốt hơn, thoát nghèo bền vững...

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã tham gia ủng hộ. Tổng số tiền các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ tại lễ phát động là 376 tỉ đồng.

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương, Ban Quản lý quỹ đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh. Trong đó, tại lễ phát động tại huyện Đà Bắc đã trao cho 5 tỉnh khu vực Tây Bắc: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Ban Tổ chức cũng đã trao hỗ trợ xây nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Phan Quỳnh-Nghean.gov.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết