Thành phố Vinh tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp

Trong thời gian qua, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố Vinh. Vì vậy, trong năm 2023, thành phố Vinh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
content:

​​​​​​Trong thời gian qua, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố Vinh. Vì vậy, trong năm 2023, thành phố Vinh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Theo đó, thành phố tiếp tục triển khai đề án vận động và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tính đến năm 2030; Nghị quyết số 07/NQ-TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2023; tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp về môi trường, an ninh trật tự, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động tại các cụm công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, công nghệ cao vào các cụm công nghiệp; kiểm tra hiện trạng, rà soát cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn. Rà soát các quy định hiện hành để làm hồ sơ, thủ tục chuyển giao quản lý hạ tầng các cụm công nghiệp cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh quản lý. Phối hợp với các phòng, ngành đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn đề hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh và Sở công thương để thành lập cụm công nghiệp Hưng Đông 2.

Lam Hà

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết