Đường dây nóng

content:

Đường dây nóng Ban ATGT tỉnh Nghệ An 0911.437.797

Đường dây nóng CCHC tỉnh Nghệ An Cơ quan tiếp nhận:

- Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực UBND tỉnh

+ SĐT:02383.592.869

+ phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

+ SĐT: 02383.668.789

+ Email: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn

- Cổng thông tin điện tử Nghệ An

+ SĐT: 02383.557.565

+ Email: banbientap@nghean.gov.vn; Địa chỉ: Số 3, Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

+ Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân: http://nguoidan.chinhphu.vn

+ Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp: http://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Đường dây nóng CCHC thành phố Vinh Cơ quan thường trực (Phòng nội vụ)

+ SĐT: 0913272958 (ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng)

+ Email: noivutp@vinh.nghean.gov.vn

- Cơ quan tham mưu kiểm soát TTHC thành phố Vinh (Văn phòng HĐND&UBND Thành phố)

+ SĐT: 0912221182 (ông Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng)

+ Email: vpubndtp@vinh.nghean.gov.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết