Đường dây nóng

content:

* Đường dây nóng Ban ATGT tỉnh Nghệ An: 0911.437.797

-----------------------------------------------------------------------------

* Thành phố Vinh:

- Đường dây nóng CCHC thành phố Vinh Cơ quan thường trực (Phòng nội vụ)

+ SĐT: 0913272958 (ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng)

+ Email: noivutpvinh@nghean.gov.vn

- Cơ quan tham mưu kiểm soát TTHC thành phố Vinh (Văn phòng HĐND&UBND Thành phố)

+ SĐT: 0912221182 (ông Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng)

+ Email: vpubndtpvinh@nghean.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------

* Tỉnh Nghệ An

1. Cơ quan thường trực Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Nội vụ):

- Số điện thoại đường dây nóng: 0383.592869

- Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

2. Cơ quan tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh):

- Số điện thoại đường dây nóng: 02383.668789

- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp https://doanhnghiep.chinhphu.vn

--------------------------------------------------------------------------

* Cổng thông tin điện tử Nghệ An

+ SĐT: 02383.557.565

+ Email: banbientap@nghean.gov.vn; Địa chỉ: Số 3, Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết