Phóng sự “Nghệ An phát triển du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm”

content:

Triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, du lịch, hạ tầng, chính sách theo Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2024. UBND thành phố Vinh đăng tải phóng sự “Nghệ An phát triển du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm” (phóng sự bằng tiếng Thái, phụ đề tiếng Việt) trên Cổng thông tin điện tử Thành phố tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=jUKWsU2orJs, để thông tin, quảng bá rộng rãi hơn nữa hình ảnh tỉnh Nghệ An đến nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết