TP Vinh triển khai nhiệm vụ Văn hóa - Thông tin năm 2024

content:

Chiều ngày 19/1/2024, UBND thành phố Vinh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hoá -Thông tin năm 2024. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Thành ủy viên- Trưởng phòng văn hóa - Thông tin thành phố. Tham dự hội nghị có Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, Lãnh đạo và công chức văn hóa 25 phường Xã.

Trong năm 2023, ngành Văn hoá và thông tin thành phố thực hiện tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”92,5% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 94% gia đình văn hóa, 81% thiết chế văn hóa đạt chuẩn. Các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các phường, xã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa văn nghệ, các giải thể thao cấp thành phố, cấp tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa. Công tác tổ chức lễ hội, bảo tồn di tích đã được xếp hạng đảm bảo các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch chuyển đổi số nhằm cải cách hành chính trên địa bàn. Nhân dịp này, hội nghị thông qua danh sách khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư, chất lượng hoạt động còn thấp. Một số xã phường chưa chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội; chưa thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời; Một số trang thông tin điện tử phường, xã hoạt động chưa có hiệu quả. Một số thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng từ lâu đến nay đã xuống cấp chưa có biện pháp cải tạo, sửa chữa. Các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền ở một số nơi đến nay đã cũ, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số bất cập trong các danh hiệu và nhiệm vụ: ngõ phố văn minh, gia đình văn hóa, gia đình thể thao, chức danh đài truyền thanh, giao nhiệm vụ công chức văn hóa lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý tuyên truyền trực quan băng rol quảng cáo…Cùng với đó nhận thức của một số địa phương về công tác chuyển đổi số chưa thực sự cao, chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là cách làm mới để tăng hiệu quả công việc.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ những kết quả nhiệm vụ công tác Văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đã đạt được, phân tích rút kinh nghiệm những tồn tại trong năm 2023 và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024. Đặc biệt tại hội nghị đã triển khgai nội dung thực hiện kế hoạch 211/KH-UBND ngày 29/11/2024 của UBND thành phố Vinh về mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cũng như những kết quả tốt trong công tác Văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch đã đạt được từ thành phố đến cơ sở. Tập trung quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng tham mưu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu xây dựng, soạn thảo văn bản quản lý, điều hành.Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phường đạt chuẩn Đô thị văn minh; tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô; ngành Văn hóa - Thông tin, UBND các xã phường và cán bộ chuyên môn chung sức, đồng lòng, vào cuộc trong điều kiện hiện nay. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với UBND thành phố trong việc xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chất lượng phong trào văn hóa, thể thao quần chúng, khai thác và phát huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn đã được công nhận gắn với phát triển du lịch đổi mới nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch.

Phạm Oanh - PP Văn hóa - Thông tin

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết