Thành phố Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố, 235 năm Phượng Hoàng Trung đô và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì

content:

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung đô là dịp để giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, của thành phố Vinh trong các tầng lớp nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ đó huy động các nguồn lực xã hội hóa góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, phát triển hơn.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần thành công của Lễ kỷ niệm. Vì vậy, Thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhiều hình thức khác nhau từ rất sớm; ngay từ năm 2022, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-TB TTVHTT ngày 04/8/2022 của Tiểu ban tuyên truyền, văn hóa, thể thao về việc ban hành Kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố, 235 năm Phượng Hoàng Trung đô - Vinh.

Thành phố Vinh chủ động thiết kế maket phục vụ công tác tuyên truyền

Ngay sau khi có Kế hoạch của Thành phố các phường, xã đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí, tuyên truyền chào mừng Lễ kỷ niệm. Trong đó có một số phường, xã đã tích cực huy động nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng ngõ phố văn minh, xanh, sạch, đẹp gắn với việc xây dựng các giá treo cờ tổ quốc đồng bộ.

Một tuyến đường cờ được nhân dân đầu tư mới tại phường Hưng Dũng

Theo phương án số 105/PA-TB ngày 24/5/2023 của UBND thành phố Vinh thì Thành phố đã cụ thể hóa các nội dung công việc của các phòng, đơn vị chuyển môn và UBND các phường, xã để các bộ phận chủ động thực hiện. Đến thời điểm hiện nay Thành phố đã tổ chức thiết kế xong các maket tuyên truyền trên hệ thống pano, biển hộp đèn; tổ chức khảo sát các vị trí đặt biểu trưng, biểu tượng tuyên truyền tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm của Thành phố tạo điểm nhấn trong công tác chỉnh trang, trang trí.