Đền Hồng Sơn

1. Tên di tích : Đền Hồng Sơn 2. Loại công trình: Đền 3. Loại di tích: Lịch sử cấp Quốc gia 4. Quyết định: Số 114/ QĐ- VH ngày 30/8/1984 của Bộ văn hóa thông tin. 5. Địa điểm: khối I, phường Hồng Sơn- thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 6. Thông tin về di tích:
content:

1.    Tên di tích : Đền Hồng Sơn
2.    Loại công trình: Đền
3.    Loại di tích: Lịch sử cấp Quốc gia
4.    Quyết định: Số 114/ QĐ- VH ngày 30/8/1984 của Bộ văn hóa thông tin.
5.    Địa điểm: khối I, phường Hồng Sơn- thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
6.    Thông tin về di tích:
        Đền Hồng Sơn trước đây là Võ miếu linh từ, được xây dựng từ thời Trần để thờ Quan Vân Trường- Vị tướng tài ba trung nghĩa thời Tam Quốc. Người đã có công giúp Lưu Bị gây nên nghiệp Đế, lập ra nhà Thục, ông được người đời tôn vinh là vị Thánh. Thời Pháp thuộc, Võ miếu linh từ còn được gọi là đền nhà Ông. Năm 1982, Phường Hồng Sơn được thành lập, Di tích Võ miếu bấy giờ lấy tên địa danh của Phường nên tên Đền Hồng Sơn cũng có từ đó.
        Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng 6.250m2, kiến trúc đẹp. Đền Hồng Sơn có 19 công trình kiến trúc với quy mô khá đồ sộ, hoàn hảo bao gồm cổng chính, cổng phụ, tường bao, hồ bán nguyệt, tam quan tắc môn, hai nhà bia, hai cột nanh, sân ngự uyển.. đặc biệt các công trình Thượng điện, trung điện, Gác chuông, gác trống, hai cột nanh, tháp miếu hộ pháp, các bia đá, hồ bán nguyệt... được tôn tạo từ thời Nguyễn, còn một số công trình khác được tôn tạo mới sau này như toà Hạ điện mới hoàn thành năm 1998 với nguồn kinh phí Nhà nước và nhân dân công đức cho Đền.
        Sau những biến cố lớn lao của lịch sử dân tộc, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân Thành phố Vinh thực hiện tiêu thổ kháng chiến và chịu nhiều bom đạn của đế quốc Mỹ tàn phá. Những di sản văn hóa của cha ông để lại hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Song Đền Hồng Sơn vẫn tồn tại và cơ bản giữ nguyên dáng vẻ kiến trúc thời Nguyễn và trở thành nơi thờ hợp tự thờ Vua Hùng, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Mẫu... hàng năm ngoài những ngày lễ sóc vọng nhân dân thường đến thắp hương, tế lễ. Tại đền còn có 3 kỳ lễ lớn: giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âl), giỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20/8 Âl) và giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (03/3 Âl).
           Ngoài những ngày lễ hội nói trên, Đền Hồng Sơn còn là nơi mà du khách thập phương trong nước và Quốc tế đến vãn cảnh, du lịch. Những ngày đầu xuân, Đền trở thành sân chơi cho những người yêu thơ, yêu nhạc họp mặt bình thơ. Đền thực sự trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh, không thể thiếu được của nhân dân.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết