Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp

content:

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết