Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Quản lý đô thị

content:

Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết