Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ

content:

Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết