Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

content:

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 v/v Công khai danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết