20/11/2023 - 36 Lượt xem
Dự kiến xây dựng bảng lương mới theo chức vụ lãnh đạo (bỏ phụ cấp chức vụ) theo nguyên tắc mỗi chức vụ có một mức lương.
18/11/2023 - 20 Lượt xem
Chiều 18/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.
10/11/2023 - 27 Lượt xem
Quốc hội thống nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%; yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.
06/11/2023 - 36 Lượt xem
Thực hiện cải cách tổng thể tiền lương, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Danh mục vị trí việc làm cũng sẽ được trình cấp...
25/10/2023 - 39 Lượt xem
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn
23/10/2023 - 51 Lượt xem
Lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1/7/2024 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương) sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.
18/10/2023 - 44 Lượt xem
Cho người dân vào ở từ lâu, nhưng đến nay chung cư Bảo Sơn (TP Vinh, Nghệ An) vẫn chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan chức năng cấp.
12/10/2023 - 75 Lượt xem
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội quan tâm, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền rà soát các dự án treo, các HTX trên địa bàn hoạt động không hiệu quả sau cổ phần hoá.
05/10/2023 - 57 Lượt xem

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết